En knapptryckning är allt som behövs för att styra musik och samtal på Beats Wireless. Så här kommer du igång:

 1. 01

  Av och på igen

  Håll multifunktionsknappen intryckt i två sekunder för att slå på och tre sekunder för att stänga av.

  Bluetooth:

  • En blå lampa blinkar långsamt när du är ansluten till Bluetooth.
  • Hörlurarna sparar batteritid genom att de stängs av automatiskt om de är frånkopplade från Bluetooth i mer än 10 minuter.
 2. 02

  Volymkontroll

  • Justera volymen genom att trycka på (–) eller (+)
 3. 03

  Ring hem

  Ringa ett samtal

  • Parkoppla telefonen och ring som vanligt.

  Aktivera röstuppringning

  • Tryck två gånger i snabb följd på multifunktionsknappen.
  • När röstuppringning startar på telefonen följer du anvisningarna på telefonen.

  Hej och hejdå

  • Tryck snabbt en gång på multifunktionsknappen.

  Avvisa ett inkommande samtal

  • Håll multifunktionsknappen intryckt i två sekunder.

  Ljud av

  • Tryck på uppspelnings-/pausknappen för att stänga av eller slå på ljudet.

  Flytta samtalet från telefonen till headsetet och tillbaka igen

  • Håll multifunktionsknappen intryckt i två sekunder.
Wireless Functions

Var detta användbart?

JA NEJ