Varumärkesinformation

Beats Electronics, LLC
Lista över varumärken


Beats Electronics, LLC är ett dotterbolag till Apple, Inc.

 1.  

  Följande lista innehåller ett urval av varumärken och servicemärken som tillhör Beats Electronics, LLC.

  Ett varumärke kan vara ett ord, en fras, en symbol eller en design som är särskiljande för källan till varorna eller tjänsterna. Kom ihåg att varumärken behandlas som adjektiv och att de därför ska åtföljas av ett generellt begrepp (till exempel hörlur, öronsnäckor eller högtalare). De får inte konstrueras som verb eller skrivas i plural- eller genitivform.

  Vid hänvisning till versioner av en Beats-produkt ska relevant siffra eller symbol stå upphöjd. Några exempel är Powerbeats2 Wireless och Beats Pill+.

  Allt tryckt material måste innefatta copyrightinformation och omnämnanden med en lista över de Beats-varumärken som nämns i dokumentet.  Vid användning av Beats varumärken i publikationer som endast kommer att distribueras i USA ska du ta med rätt symbol för ℠, ™ eller ® första gången.  I publikationer som ska distribueras utanför USA ska varumärkessymbolerna inte tas med.  Ta istället med lämplig varumärkesinformation.  Exempel: ”Copyright © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.  Beats, b-logotypen och Beats Pill är varumärken som tillhör Beats Electronics, LLC., och som är registrerade i USA och andra länder.”

  Mer information om hur du använder varumärken finns i dokumentet ”Guidelines for Third Parties Using Apple’s Trademarks” (Riktlinjer för tredje parter som använder Apples varumärken). Du kan också kontakta vår varumärkesavdelning.

 2.  

  Det faktum att en produkt, ett tjänstnamn eller en logotyp inte omnämns i denna lista innebär inte att de är undantagna från Beats varumärken eller andra immateriella rättigheter avseende detta namn eller logotyp.

  • b-logotyp®
  • Beats®
  • Beats 1®
  • Beats 1-logotyp®
  • Beats Acoustic Engine®
  • BeatsAudio®
  • BeatBox®
  • Beats by Dr. Dre®
  • Beats EP®
  • Beats Executive®
  • Beats Music®
  • Beats Pill®
  • Beats Pro®
  • Beats Studio®
  • Beats Tour®
  • BeatsX (stylized)®
  • Fast Fuel®
  • Flex-Form®
  • Hear What You Want®
  • Heartbeats®
  • Justbeats®
  • Mixr®
  • Powerbeats®
  • Powerbeats by Dr. Dre®
  • Powerbeats Pro™
  • RemoteTalk®
  • Solo®
  • UrBeats®