Kampanjer

Kampanjinformation


 1.  

  Tidigare erbjudanden

  Kunderna kan få ett Apple Store-presentkort när de köper utvalda Beats-produkter. Erbjudandet gäller på Apple Store, Apple Online Store och vid köp per telefon på 020-120 99 71från den 23 till 26 november 2018 i enlighet med dessa villkor.

  Skolstart 2018

  Villkor

  Berättigade kunder (definieras nedan) kan få specialpris när de köper en utvald Mac eller iPad tillsammans med ett par Beats Solo3 Wireless on-ear-hörlurar, Powerbeats3 Wireless-hörlurar eller BeatsX-hörlurar. Villkoren i detta meddelande gäller.

  Kampanjperiod: Kampanjen börjar den 12 juli 2018 och slutar den 2 oktober 2018 (”kampanjperioden”) i Sverige (berättigande land”).

  Berättigande inköpsställen: Apple Store-butiker, Apple Store för utbildning samt på 020- 120 99 71 (vardera ett ”berättigande inköpsställe”).Berättigande produkter och kampanjprodukter (definieras nedan) måste köpas från ett berättigande inköpsställe i berättigande länder. Erbjudandet gäller endast köp och leveranser inom samma berättigande land. Beställningar av berättigande produkter och kampanjprodukter från ett berättigande inköpsställe som görs under kampanjperioden, men inte skickas förrän kampanjperioden avslutats, omfattas av kampanjen.

  ERBJUDANDET: Berättigade kunder som köper en berättigande produkt och en kampanjprodukt under ett och samma köp under kampanjperioden får kampanjrabatt på det kombinerade köpet enligt villkoren nedan. Kampanjrabatten dras av på köpet direkt när transaktionen genomförs. Kampanjprodukten är inte en gåva. Erbjudandet gäller fram till att köpet slutförts.

   

  Produkt- kategori

  Berättigande produkter

  Kampanjprodukt

  Kampanj- rabatt

  Mac

  iMac, iMac Pro, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro (gäller inte 15- tums MacBook Pro- modeller utan Touch Bar) och MacBook Air samt beställningsbyggen (vardera en ”berättigande Mac”)

  Beats Solo3 Wireless

  (i blanksvart/MNEN2, blankvit/MNEP2, silver/MNEQ2, guld/MNER2, rosa guld/MNET2, (Product)RED/MP162, matt svart/MP582, matt silver/MR3T2, matt guld/MR3Y2, Indigo Pop/MRRF2, Magenta Pop/MRRG2, Blå Pop/MRRH2, Violett Pop/MRRJ2

  2 990,00 kr

  Powerbeats3 Wireless 


  (i svart/ML8V2, vit/ML8W2, Indigo Pop/MREQ2, Magenta Pop/MRER2, Blå Pop/MRET2, Violett Pop/MREW2)

  1 990,00 kr

  BeatsX

  (i svart/MLYE2, vit/MLYF2, blå/MLYG2, grå/MNLV2, matt silver/MR3J2, matt guld/MR3L2)

  1 490,00 kr

  iPad

  iPad Pro (en ”berättigande iPad”)

  Beats Solo3 Wireless 


  (i blanksvart/MNEN2, blankvit/MNEP2, silver/MNEQ2, guld/MNER2, rosa guld/MNET2, (Product)RED/MP162, matt svart/MP582, matt silver/MR3T2, matt guld/MR3Y2, Indigo Pop/MRRF2, Magenta Pop/MRRG2, Blå Pop/MRRH2, Violett Pop/MRRJ2) Powerbeats3 Wireless (i svart/ML8V2, vit/ML8W2, Indigo Pop/MREQ2, Magenta Pop/MRER2, Blå Pop/MRET2, Violett Pop/MREW2)

  1 990,00 kr

  BeatsX

  (i svart/MLYE2, vit/MLYF2, blå/MLYG2, grå/MNLV2, matt silver/MR3J2, matt guld/MR3L2)

  1 490,00 kr

  Renoverade produkter och öppnade returer som säljs i befintligt skick omfattas inte av det här erbjudandet.

  BERÄTTIGADE KUNDER: De som är berättigade för denna kampanj är lärare, personal, studenter och föräldrar enligt följande villkor (vardera en ”berättigad kund” ):

   För att äga rätt att handla via Apple Store och för att kvalificera dig för våra speciella utbildningspriser måste du antingen vara minst 18 år och studera på heltid eller halvtid vid KomVux, folkhögskola, universitetet eller högskola i Sverige, eller vara lärare vid en institution inom för-, grundskola, gymnasium, KomVux, folkhögskola samt universitetet eller högskola i Sverige, samt förvärva Produkten för din egen utbildning eller forskning. Du skall på anmodan kunna påvisa för oss att du uppfyller nämnda kriterier. Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis annullera en Beställning från dig om vi finner att du inte uppfyller ovan angivna kriterier. Skulle din beställning av någon anledning annulleras underrättas du skriftligen därom, samt återbetalas den summa du eventuellt erlagt för den aktuella Produkten.

   RUTINER VID RETUR ELLER BYTE AV PRODUKTER : För retur och byte gäller policyn vid det berättigande inköpsställe där köpet gjordes. Om en berättigande produkt återlämnas eller byts mot en produkt som inte är berättigande måste även kampanjprodukten återlämnas. Om denna inte återlämnas ska värdet av kampanjrabatten dras av från retursumman eller bytet, enligt vad som är tillämpligt, och återstående mellanskillnad betalas av den berättigade kunden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde överstiger den ursprungliga kampanjrabatten måste den berättigade kunden betala mellanskillnaden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde är mindre än den ursprungliga kampanjrabatten ersätts inte den berättigade kunden för mellanskillnaden.

   KAMPANJENS BEGRÄNSNINGAR: Erbjudandet gäller endast under kampanjperioden och enbart så långt lagret räcker. Tillgängligheten för berättigande produkter, kampanjprodukter och färger på kampanjprodukterna varierar. Apple kan avsluta detta erbjudande när som helst, oavsett anledning. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande Mac under denna kampanj. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande iPad under denna kampanj. Före köpet måste du styrka att du uppfyller kraven för berättigade kunder ovan. Återförsäljare, offentliga organ, myndighetsorgan, ideella organisationer, skolor och högskolor, koncerner och företag uppfyller inte kraven. Apple förbehåller sig rätten att häva köp som gjorts av sådana köpare. Om Apple fastställer att du har deltagit i denna kampanj men inte är en berättigad kund kommer du att få återbetala kampanjrabatten.

  ANDRA BEGRÄNSNINGAR: Detta erbjudande gäller inte i områden där det strider mot gällande lagstiftning. Detta erbjudande kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktar sig till enskilda slutanvändarkunder, och erbjuds under samma kampanjperiod på berättigande inköpsställen, i enlighet med de villkor och begränsningar som gäller för denna kampanj och sådana andra Apple-kampanjer. Apple ansvarar inte för skador på, eller förlust eller stöld av, din berättigande produkt eller din kampanjprodukt. Apple kan använda information som tillhandahålls i enlighet med dess integritetspolicyer som finns online på https://www.apple.com/se/privacy/.Apple förbehåller rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren för kampanjen, eller ändra eller avsluta kampanjen.

  © 2018 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla andra märken som används i detta meddelande ägs av Apple Inc. eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

  Tidigare erbjudanden

  Skolstart 2017

  Villkor

  Berättigade kunder kan få kampanjrabatt när de köper en berättigande Mac eller iPad tillsammans med Beats Solo3 Wireless on-ear-hörlurar, Powerbeats3 Wireless-hörlurar eller BeatsX-hörlurar enligt de villkor som anges.

  Kampanjperiod: Kampanjen börjar den 8 augusti 2017 och slutar den 2 oktober 2017 (”kampanjperioden”) i Sverige (”berättigande land”).

  Berättigande inköpsställen: Apple Store-butiker, Apple Online Store för utbildning samt på 020-120 99 71 (vardera ett ”berättigande inköpsställe”). Berättigande produkter och kampanjprodukter (definieras nedan) måste köpas från ett berättigande inköpsställe i berättigande länder. Erbjudandet gäller endast köp och leveranser inom samma berättigande land. Beställningar av berättigande produkter och kampanjprodukter från ett berättigande inköpsställe som görs under kampanjperioden, men inte skickas förrän kampanjperioden avslutats, omfattas av kampanjen.

  ERBJUDANDET: Berättigade kunder (definieras nedan) som köper en berättigande produkt och en kampanjprodukt i en och samma transaktion under kampanjperioden får kampanjrabatt på det kombinerade köpet enligt villkoren nedan. Kampanjrabatten dras av på köpet direkt när transaktionen genomförs. Kampanjprodukten är inte en gåva. Erbjudandet gäller fram till att köpet slutförts.

  Produkt-kategori

  Berättigande produkter

  Kampanjprodukt

  Kampanj-rabatt

  Mac

  iMac, 
Mac Pro, MacBook, MacBook Pro och MacBook Air, samt beställningsbyggen (vardera en ”berättigande Mac”)

  Beats Solo3 Wireless on-ear-hörlurar(i blank svart/MNEN2, blank vit/MNEP2, silver/MNEQ2, guld/MNER2, rosa guld/MNET2, ultralila/MP132, röd/MP162, svart/MP582)

  2990kr

  Powerbeats3 Wireless-hörlurar (i svart och guld/MQFQ2, vit/ML8W2, neonblå/MNLX2, neonröd/MNLY2, neongul/MNN02, svart/ML8V2)

  1990kr

  BeatsX-hörlurar
  (i svart/MLYE2, vit/MLYF2, blå/MLYG2, grå/MNLV2)

  1490kr

   

  iPad

  iPad Pro
  (en ”berättigande iPad”)

  Beats Solo3 Wireless on-ear-hörlurar

  (i blank svart/MNEN2, blank vit/MNEP2, silver/MNEQ2, guld/MNER2, rosa guld/MNET2, ultralila/MP132, röd/MP162, svart/MP582)

  Powerbeats3 Wireless-hörlurar
  (i svart och guld/MQFQ2, vit/ML8W2, neonblå/MNLX2, neonröd/MNLY2, neongul/MNN02, svart/ML8V2)

  BeatsX-hörlurar
  (i svart/MLYE2, vit/MLYF2, blå/MLYG2, grå/MNLV2)

  1490kr


  Renoverade produkter och öppnade returer som säljs i befintligt skick omfattas inte av det här erbjudandet.

  BERÄTTIGADE KUNDER: De som är berättigade för denna kampanj är lärare, personal, studenter och föräldrar enligt följande villkor (vardera är en ”berättigad kund”):

  · Anställda vid en utbildningsinstitution – Alla som är anställda vid en offentlig eller privat utbildningsinstitution.

  · Studenter på högre utbildningar – Studenter som är inskrivna vid eller har antagits till en högre utbildningsinstitution.

  · Föräldrar till studenter på högre utbildningar – Föräldrar som köper åt sitt barn, som för närvarande är inskrivet vid eller har antagits till en offentlig eller privat högre utbildningsinstitution.

  Apple Store för utbildning är inte avsett för inköp till institutioner eller inköp för vidareförsäljning.

  RUTINER VID ÅTERLÄMNING ELLER BYTE AV PRODUKTER: För återlämningar och byten gäller policyn vid det berättigande inköpsställe där köpet gjordes. Om en berättigande produkt återlämnas eller byts mot en produkt som inte är berättigande måste även kampanjprodukten återlämnas. Om denna inte återlämnas ska värdet av kampanjrabatten dras av från retursumman eller bytet, enligt vad som är tillämpligt, och återstående mellanskillnad betalas av den berättigade kunden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde överstiger den ursprungliga kampanjrabatten måste den berättigade kunden betala skillnaden. Om en kampanjprodukt byts mot en annan kampanjprodukt där den önskade produktens värde är mindre än den ursprungliga kampanjrabatten får den berättigade kunden inte ersättning för skillnaden.

  KAMPANJENS BEGRÄNSNINGAR: Erbjudandet gäller endast under kampanjperioden och enbart så långt lagret räcker. Tillgängligheten för berättigande produkter, kampanjprodukter och färger på kampanjprodukterna varierar. Apple kan avsluta detta erbjudande när som helst, oavsett anledning. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande Mac under denna kampanj. Erbjudandet är begränsat till endast en (1) kampanjprodukt per berättigad kund vid köp av en berättigande iPad under denna kampanj. Före köpet måste du styrka att du uppfyller kraven för berättigade kunder ovan. Återförsäljare, offentliga organ, myndighetsorgan, ideella organisationer, skolor och högskolor, koncerner och företag uppfyller inte kraven. Apple förbehåller sig rätten att häva köp som gjorts av sådana köpare. Om Apple fastställer att du har deltagit i denna kampanj men inte är en berättigad kund kommer du att få återbetala kampanjrabatten.  

  ANDRA BEGRÄNSNINGAR: Detta erbjudande gäller inte i områden där det strider mot gällande lagstiftning. Detta erbjudande kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktar sig till enskilda slutanvändarkunder, och erbjuds under samma kampanjperiod på berättigande inköpsställen, i enlighet med de villkor och begränsningar som gäller för denna kampanj och sådana andra Apple-kampanjer. Apple ansvarar inte för skador på, eller förlust eller stöld av, din berättigande produkt eller din kampanjprodukt. Apple kan använda information som tillhandahålls i enlighet med dess integritetspolicyer som finns online på www.apple.com/se/privacy. Apple förbehåller rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren för kampanjen, eller ändra eller avsluta kampanjen.

  © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Alla andra märken som används i detta meddelande ägs av Apple Inc. eller kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

 2.  

  Gratis standardleverans vid beställningar över 400 kr

  *Gratis standardleverans är tillgänglig för alla produkter i lager i Apple Online Store vid beställningar över 400 kr. Kontrollera kundvagnen i Apple Online Store för att bekräfta vilka produkter som finns i lager. Leveransdatum visas vid utcheckningen. Läs Apples leveranssupportsida för mer information.

 3.  

  Tidigare erbjudanden

  REGISTRERINGSKAMPANJ FÖR BEATS MED APPLE MUSIC-PRESENTKORT

  Villkor

  KAMPANJPERIOD OCH KVALIFICERADE PLATSER: Den här kampanjen är giltig enbart under följande kampanjperiod på de Kvalificerade platser som anges nedan vid inlösen i ett iTunes-konto som är registrerat i ett Kvalificerat land (som anges nedan), och omfattas av den behörighet och andra krav och villkor som anges häri.

  Kampanjperiod: Från den 1 december 2016 till den 19 maj 2017 (”Kampanjperioden”). 

  Kvalificerade platser: Apple Store-platser, www.apple.com och 1-800-MY-APPLE samt alla auktoriserade Apple-återförsäljare (var och en är en ”Kvalificerad plats”). Behöriga produkter (enligt definition nedan) måste köpas från en Kvalificerad plats.

  Kvalificerade länder: Kampanjen är enbart giltig när den löses in för användning i ett iTunes-konto som är registrerat i följande länder (vart och ett är ett ”Kvalificerat land”). USA (utom Puerto Rico), Kanada, Mexiko, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Australien, Hongkong, Japan och Nya Zeeland. Personer med iTunes-konton i andra länder är inte behöriga.

  KAMPANJEN: Kunder som köper en Behörig produkt från en Kvalificerad plats under Kampanjperioden, registrerar denna Behöriga produkt på http://your.beatsbydre.com/#/register?locale=sv-SE och uppger erbjudandekoden som medföljer i kartongen till deras Behöriga produkt vid registreringen kan få ett tremånaders presentkort till Apple Music. Detta kan lösas in i ett iTunes-konto som är registrerat i ett Kvalificerat land mot en individuell prenumeration på Apple Music som köps från Apple eller andra behöriga produkter och tjänster i iTunes Store.

  BEHÖRIGA PRODUKTER: Följande produkter är behöriga för kampanjen (var och en är en ”Behörig produkt”). Begagnade produkter är inte behöriga för kampanjen.

  Powerbeats3 Wireless
  Beats Solo3 Wireless
  BeatsX
  Beats Studio Wireless
  Beats Pill+

  KAMPANJBEGRÄNSNINGAR: Tillgången till Behöriga produkter och Apple Music-presentkort är begränsad och den här kampanjen är bara giltig under Kampanjperioden så länge lagret räcker. Du måste vara en individuell slutanvändare för att kunna använda kampanjerbjudandet. Återförsäljare, offentliga organ, regeringsorgan på statlig och lokal nivå, utbildningsinstitutioner, ideella organisationer och företag är inte behöriga. Apple förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av sådana beställare.

  Kampanjen omfattas av Villkoren för Apples Mediatjänstser, se http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Köp av innehåll och prenumerationer i iTunes kan komma att beskattas. Personer under 13 år kan bara använda iTunes-konton om kontona skapas av en godkänd utbildningsinstitution eller av en förälder/vårdnadshavare som en del av Familjedelning.

  Apple Music-begränsningar. Registrering krävs. Individuellt medlemskap köps enbart från Apple. Medlemskapet förnyas automatiskt efter att den förbetalda perioden upphör. Skatter kan tillämpas.

  UPPFYLLANDE: Kunder som korrekt registrerar sin behöriga produkt på beatsbydre.com/register och som en del av den registreringen uppger den erbjudandekod som medföljer i kartongen till deras Behöriga produkt kommer att få Apple Music-presentkortet i digitalt format via e-post. Du kan välja att inte ta emot Apple Music-presentkortet vid inköpet. Kampanjerbjudandet upphör när den ursprungliga registreringstransaktionen är slutförd, och senare förfrågningar efter Apple Music-presentkortet kommer inte att besvaras.

  ANDRA BEGRÄNSNINGAR: Kampanjerbjudandet gäller inte där det är förbjudet eller begränsat av lagstiftning. Kampanjerbjudandet kan kombineras med andra Apple-kampanjer som riktas till individuella slutanvändarkunder och som gäller under samma kampanjperiod på Kvalificerade platser och i Kvalificerade länder, enligt de villkor och begränsningar som gäller för den här kampanjen och sådana andra Apple-kampanjer. Apple tar inget ansvar för om den här kampanjens villkor inte kan läsas på grund av att de visas på engelska. Apple ansvarar inte heller för förlust, förstörelse eller stöld av din kvalificerade Behöriga produkt eller ditt Apple Music-presentkort. Apple kan använda all information som uppges i enlighet med integritetspolicyn på www.apple.com/se/privacy. Apple förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra villkoren för den här kampanjen eller avsluta den när som helst utan föregående meddelande.

  VILLKOR FÖR APPLE MUSIC-PRESENTKORT.

  Kan endast lösas in på iTunes Store för Sverige eller mot ett medlemskap i Apple Music Sverige. För att kunna lösa in denna kod måste du ha ett iTunes-konto och ha accepterat licens- och användarvillkoren för detta. För att kunna öppna ett konto måste du vara över 13 år och bo i Sverige. Innehåll och priser erbjuds utifrån vad som finns tillgängligt vid tidpunkten för hämtningen. Denna kod kan inte lösas in mot kontanter, returneras för återbetalning i kontanter, växlas in eller användas för att köpa andra varor eller iTunes-gåvor. Insamling och användning av data görs i enlighet med Apples Integritetspolicy på apple.com/legal/privacy/se om inget annat anges. Risken för förlust av och rätten till koden övergår till köparen vid överföringen. iTunes ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som uppstår till följd av förlorade eller stulna koder eller av obehörig användning. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa villkor. Får inte säljas vidare. Koder utfärdas och tillhandahålls av Apple Distribution International. Se apple.com/legal/itunes/se/terms.html för gällande villkor. Innehåll som köps från iTunes Store får endast användas för personligt, lagligt bruk. © 2017 Apple Distribution International. Med ensamrätt.

  © 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. TM Apple Inc. och Beats Electronics, LLC. Alla andra märken som visas i detta meddelande kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare.Gratis standardleverans vid beställningar över 400 kr