Det är mycket enkelt att använda Beatbox Portable. Tre knappar, men massor av möjligheter.

 1. 01

  Strömknappen – på och av

  På/av

  • Ett tryck.

  Parkoppling med Bluetooth

  • Håll knappen intryckt i tre sekunder när du vill aktivera läget för parkoppling.
  • Avbryt med ett tryck.
  • Håll knappen intryckt i ytterligare tre sekunder för frånkoppling.
 2. 02

  Jag vill också höra

  • Tryck på minus (–) och plus (+) när du vill höja eller sänka volymen.
  • Växla mellan Bluetooth- och AUX-läget genom att trycka ned plus (+) och minus (–) samtidigt.
 3. 03

  Ljudsignaler

  Du hör ljudsignaler från Beatbox Portable när:

  • Strömmen slås på/av.
  • Bluetooth-anslutningen förloras.
 4. 04

  Systemets statusindikatorer

  AV Lyser VITT Lyser RÖTT Blinkar RÖTT/VITT Blinkar snabbt RÖTT Blinkar långsamt RÖTT
  Av PÅ och ansluten till Bluetooth PÅ och ej ansluten till Bluetooth Parkoppling påbörjad Volymjustering Låg batterinivå (frånkopplad)
Beatbox Portable Functions

Var detta användbart?

JA NEJ