RemoteTalk-kablar har en smidig treknappars fjärrkontroll så att du kan utföra en rad funktioner utan att behöva använda själva enheten.

 1. 01

  Volym

  • Tryck på den övre knappen för att höja.
  • Tryck på den nedre knappen för att sänka.
 2. 02

  Samtal

  Hej och hejdå

  1. Tryck på mittknappen en gång när du vill svara.
  2. Tryck en gång till när du vill lägga på.

  Kanske om ett tag 

  1. Håll mittknappen intryckt i två sekunder.
  2. Släpp.
  3. Två ljudsignaler indikerar att samtalet har avvisats.

  Vänta ett tag

  • Växla eller gå tillbaka genom att trycka och släppa mittknappen.
  • Växla och avsluta ett pågående samtal genom att hålla in mittknappen i två sekunder. Två låga ljudsignaler bekräftar att det är utfört.

  Prata med enheten – röststyrning

  • Håll mittknappen intryckt tills röstaktivering startar (funktionen varierar beroende på enhet).

  Media

  Spela upp eller pausa en låt eller en video

  1. Håll mittknappen intryckt.
  2. Upprepa för att återuppta.

  Flytta snabbt

  Framåt

  • Tryck två gånger på mittknappen i snabb följd om du vill hoppa framåt.
  • Håll ned vid andra tryckningen om du vill snabbspola framåt.

  Bakåt

  • Tryck tre gånger i snabb följd om du vill hoppa bakåt.
  • Håll ned vid tredje tryckningen om du vill snabbspola bakåt.

  Obs! Kabeln som medföljer hörlurarna är fullt kompatibel med iOS-familjen. Funktionen kan variera beroende på enhet.

RemoteTalk Audio Cable

Var detta användbart?

JA NEJ