Det är lika lätt att använda dina Studio Wireless-hörlurar antingen du ansluter via Bluetooth eller kabel.

 1.  

  Strömknappen

  • Slå på eller stäng av genom att hålla strömknappen på den högra öronkåpan intryckt i en sekund.
  • Lamporna i batterimätaren lyser vitt när strömmen är PÅ.
  • Tryck på strömknappen när du vill se batterimätaren.
 2.  

  Knappen B

  Ljud av/stoppa ANC (vid användning av kabel)

  1. Stäng av ljudet och stoppa ANC genom att hålla knappen b på den vänstra öronkåpan intryckt.
  2. Släpp när du vill återuppta.

  Om du vill strömma musik via Bluetooth kan du läsa mer i  Grundläggande om Bluetooth – Studio Wireless.

Studio Wireless functions

Var detta användbart?

JA NEJ