Problem med att få Bluetooth att fungera på Wireless-hörlurarna? Här hittar du svaren:

 1. 01

  Parkoppling

  Aldrig parkopplat tidigare? Slå bara på dem.

  Vill du göra det igen? Slå av hörlurarna och håll ned multifunktionsknappen ovanför knappen b i fem sekunder.

  Snabbt blinkande blå och röda lampor på den högra kåpan talar om att du är i parkopplingsläge.

  1. Slå på enheten.
  2. Aktivera Bluetooth och sök efter Bluetooth-enheter.
  3. Välj Beats Wireless från listan över funna enheter.
  4. Ange lösenkod 0000 om det behövs.
 2. 02

  Koppla från och återansluta

  Koppla från: Stäng av ditt headset eller koppla från Bluetooth på enheten.

  Återansluta: Slå på ditt headset och anslut från Bluetooth-menyn på enheten. Wireless kan bara identifiera en enhet i taget.

 3. 03

  Bluetooth-statusindikatorer

  Vill du veta vad de blinkande LED-lamporna betyder? Titta i tabellen.

  LED Status
  Långsamt blinkande röd lampa Ingen ansluten enhet
  Långsamt blinkande blå lampa Ansluten till enhet via Bluetooth och klar att använda
  Snabbt blinkande blå och röda lampor Bluetooth-parkopplingsläge
Bluetooth Basics—Wireless

Var det användbart?

JA NEJ