1. 01

  Innan du cyklar iväg med din Pill är det viktigt att se till att den sitter ordenligt fast. Den är enkel att montera och du behöver inga verktyg.

  1. Linda den korta remmen kring handtaget så att fästet ligger mot det.
  2. Haka i remmen i den röda klämman på baksidan.
  3. Placera Pill-enheten i fästet, med nederkanten i skåran.
  4. Håll Pill på plats och linda den långa remmen runt den.
  5. Haka i remmen i den röda klämman på framsidan.
  6. Kontrollera att båda remmarna sitter ordentligt fast.

  När båda remmarna är fastlåsta, kan du vrida på basen så att din musik hörs åt det håll du vill.

  Kom ihåg att Bike Mount är utformad för normala cyklingsförhållanden. Väldigt dåliga vägar och krävande terrräng kan göra att Pill lossnar från Bike Mount-fästet.

Use Your Bike Mount

Var detta användbart?

JA NEJ