Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning för din högtalare kan du behöva återställa den.

 1. 01

  Återställa och behåll inställningar – Beats Pill+

  1. Håll strömknappen intryckt i åtta sekunder och släpp sedan. 
  2. Tryck en gång på strömknappen. Lampan på batterimätaren blinkar vitt till rött tre gånger. Enheten är nu återställd.
 2. 02

  Återställa och ta bort inställningar – Beats Pill+

  Om du vill ta bort alla parkopplade enheter, ta bort det anpassade namnet och återställa Beats Pill+ till fabriksinställningarna, följer du anvisningarna nedan.

  1. Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln.
  2. Starta högtalaren.
  3. Håll knappen b och strömknappen intryckta i sex sekunder
  4. Lampan på batterimätaren blinkar rött sex gånger. Beats Pill+ har nu återställts till de inställningar den hade när du köpte den.
 3. 03

  Återställa Beats Pill

  1. Starta din Pill.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder.
  3. LED-lampan vid strömknappen blinkar rött och grönt tre gånger.
 4. 04

  Återställa Beats Pill 2.0

  1. Starta din Pill 2.0.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder.
  3. LED-lamporna blinkar rött och grönt tre gånger.
 5. 05

  Annat som du kan prova

  Har du fortfarande problem med högtalaren? Prova med detta först:

Reset your Beats speakers

Var detta användbart?

JA NEJ