1. 01

  เอกสารสำหรับการเปลี่ยนสินค้า Beats

  สวัสดี

  เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ Beats ของคุณ รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบเจาะลึกแล้ว และวิเคราะห์ว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เราได้แนบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่มาให้ด้วย*

  โปรดทราบว่าจากการซ่อมในครั้งนี้ หมายเลขประจำเครื่อง Beats ของคุณจะเป็นหมายเลขใหม่

  ผลิตภัณฑ์ Beats ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันการให้บริการระยะเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม แล้วแต่ว่ารายการใดมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

  หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมนี้อยู่ภายใต้การรับประกัน คุณจะไม่เสียค่าบริการใดๆ แต่หากการซ่อมนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน เราจะคิดค่าบริการตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้เมื่อคุณขอรับบริการ คุณจะได้รับใบเสร็จแยกต่างหาก

  บริการ AppleCare

  *เราได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Beats เดิมของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เรียบร้อยแล้ว เราเก็บผลิตภัณฑ์เดิมของคุณเอาไว้ตามที่ระบุในการรับประกัน และในข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของเรา