1. 01

  Brev för utbyte av Beats-produkt

  Hej!

  Vi har testat din Beats-produkt, utfört omfattande felsökning och bedömt att det är nödvändigt att ersätta produkten. Ersättningsprodukten är bifogad.*

  Observera att du har fått ett nytt Beats-serienummer som ett resultat av den här reparationen.

  Den nya Beats-produkten omfattas av en 90-dagars servicegaranti eller den tid som är kvar av den ursprungliga produktens begränsade ettåriga garanti, beroende på vilket som är längst.

  Om reparationskostnaden omfattades av garantin behöver du inte betala något. Om den här reparationen inte omfattades av garantin debiteras du det belopp som angavs när du beställde service. Du får ett kvitto separat.

  AppleCare Service

  *Vi har ersatt din ursprungliga Beats-produkt med en ny. Vi behåller din ursprungliga produkt enligt beskrivningen i garantin och våra reparationsvillkor.