1. 01

  Επιστολή αντικατάστασης Beats

  Γεια σας,

  Αφού υποβάλαμε το προϊόν Beats που μας δώσατε σε δοκιμές και προβήκαμε σε επισταμένες ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων, αποφασίσαμε ότι ήταν απαραίτητο να αντικατασταθεί το προϊόν. Εσωκλείεται το προϊόν αντικατάστασης.*

  Σημειώστε ότι έχετε νέο σειριακό αριθμό για το νέο προϊόν Beats εξαιτίας αυτής της επισκευής.

  Το προϊόν αντικατάστασης Beats καλύπτεται από εγγύηση 90 ημερών για παροχή σέρβις ή για το υπόλοιπο της αρχικής περιορισμένης εγγύησης ενός έτους του προϊόντος, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.

  Αν το κόστος της επισκευής καλυπτόταν από την εγγύηση, δεν υπάρχει χρέωση. Αν η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση, θα χρεωθείτε με το ποσό που σας υπέδειξαν όταν υποβάλατε το αίτημα για σέρβις. Θα λάβετε την απόδειξη ξεχωριστά.

  Σέρβις AppleCare

  *Αντικαταστήσαμε το αρχικό προϊόν σας Beats με ένα νέο. Κρατήσαμε το αρχικό σας προϊόν, όπως περιγράφεται στην εγγύηση και στους Όρους και προϋποθέσεις της επισκευής.