1. 01

  Писмо за замяна на Beats

  Здравейте,

  Тествахме Вашия продукт Beats, извършихме обстойно отстраняване на неизправности и установихме, че е необходимо да заменим продукта. Заместващият продукт е приложен.*

  Имайте предвид, че имате нов сериен номер за Beats в резултат на тази поправка.

  Вашият заместващ продукт Beats се покрива от 90-дневна гаранция за сервизно обслужване или остатъка от ограничената едногодишна гаранция на оригиналния Ви продукт – който период е по-дълъг.

  Ако разходите за тази поправка са били покрити от гаранцията, не се начислява такса. Ако тази поправка не се покрива от гаранцията, Ви е таксувана сумата, която Ви е съобщена при заявката за сервизно обслужване. Ще получите разписка отделно.

  AppleCare Service

  *Заменихме оригиналния Ви продукт Beats с нов продукт. Запазихме оригиналния Ви продукт, както е обяснено в гаранцията ни и в правилата и условията за сервиз.