1. Om du har två Pill-enheter kan du använda dem tillsammans för att få en ännu vassare lyssningsupplevelse.

  1. Anslut en Pill till enheten.
  2. Kontrollera att den andra Pill-enheten är i parkopplingsläge.
  3. Tryck ihop de båda NFC-logotyperna så att de går över i läget Förstärk. Då kommer bägge högtalarna att spela upp samma musik.
  4. Om du vill spela upp i stereo trycker du en gång till på NFC-logotyperna.
  5. Den ena Pill-enheten spelar den vänstra kanalen medan den andra spelar den högra.

  Obs! Den här funktionen finns inte på alla Pill-modeller. Du kan se vilken version av Pill som du har på NFC-logotypen. Om logotypen finns på baksidan och till höger har du en Pill-modell med den här funktionen. 

Tap to Amplify, Tap to Stereo

Var detta användbart?

JA NEJ