Några enkla knappkommandon är allt du behöver känna till för att komma igång med dina Studio-hörlurar.

 1. 01

  Strömknappar

  • Tryck och håll ned för att slå på eller av.
  • Strömlampan lyser vitt när enheten är på.
  • Tryck på knappen om du vill se batterimätaren.
 2. 02

  B-knappar

  Ljud av/stoppa ANC

  1. Stäng av ljudet och stoppa ANC genom att hålla knappen b på den vänstra öronkåpan intryckt.
  2. Släpp när du vill återuppta.

  Obs! Det går inte att aktivera eller avaktivera ANC separat från ljud av-funktionen. De fungerar bara tillsammans.

Studio Functions

Var detta användbart?

JA NEJ