Ställa in och använda dina Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor

Här är allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av dina Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor.

 1. Slå på

  Håll ned strömknappen i en sekund när du vill slå på eller stänga av dina öronsnäckor.

 2. Ställa in

  Om indikatorlampan på öronsnäckorna slås på men inte blinkar, har de redan ställts in med en enhet. I så fall följer du stegen för att ansluta dem till en annan enhet.

  Följ dessa steg om du har en iPhone med iOS 10 eller senare. När du ställer in öronsnäckorna med den här metoden kommer de att kopplas automatiskt till dina andra enheter som är inloggade på iCloud och som använder iOS 10 eller senare, macOS Sierra eller senare, eller watchOS 3 eller senare.

  1. Håll öronsnäckorna bredvid din upplåsta iPhone.
  2. Tryck på strömknappen på öronsnäckorna i en sekund.
  3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om den inte gör det håller du ned strömknappen på öronsnäckorna i fem sekunder.
  4. Följ anvisningarna på din iPhone.

  Om du har en annan Bluetooth-enhet parkopplar du öronsnäckorna med den enheten genom att följa dessa steg:

  1. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.
  2. Gå till Bluetooth-inställningar på enheten.
  3. Välj öronsnäckorna i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

  Följ dessa steg om du har en Android-enhet:

  1. Hämta Beats-appen för Android.
  2. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.
  3. Välj Anslut på din Android-enhet.
 3. Ansluta till en annan enhet

  Öronsnäckorna ansluts automatiskt till den senaste enheten som du använde dem med. Följ dessa steg för att ansluta till en annan enhet.

  iPhone, iPad eller iPod med iOS 10 eller senare:

  1. Öppna Kontrollcenter genom att svepa uppåt från skärmens nederkant.
  2. Svep åt sidan i Kontrollcenter så visas Spelas nu.
  3. Tryck på enhetsnamnet i hörnet av kortet, och välj sedan öronsnäckorna i listan med uppspelningsenheter. Om du inte ser öronsnäckorna följer du stegen för alla andra enheter nedan.

  Android-enheter:

  1. Hämta Beats-appen för Android.
  2. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.
  3. Välj Anslut på din Android-enhet.

  Alla andra enheter:

  1. Gå till Bluetooth-inställningar på enheten. På en Mac-dator kan du klicka på Bluetooth-symbolen i menyraden.
  2. Välj öronsnäckorna i listan över Bluetooth-enheter. Om du inte ser öronsnäckorna efter några sekunder håller du ned strömknappen i fem sekunder.
 4. Ladda

  Anslut öronsnäckorna till en strömkälla med den medföljande mikro-USB-kabeln. Öronsnäckorna ger upp till tolv timmars uppspelning med full laddning, och upp till en timmes uppspelning från fem minuters laddning.

  När öronsnäckorna är på och inställda visar LED-indikatorlampan på den vänstra öronsnäckan hur mycket lyssningstid som återstår:

  • Vitt: Upp till tolv timmar kvar
  • Rött: Mindre än en timme kvar
  • Blinkande rött: Behöver laddas
 5. Styra

  Styr ljuduppspelningen med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

  • Tryck en gång för att starta eller pausa.
  • Gå till nästa låt genom att trycka två gånger. Gå till föregående låt genom att trycka tre gånger.
  • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

  Styr uppspelningsvolymen med volymknapparna på RemoteTalk-kabeln. Styr samtalsvolymen med volymkontrollerna på telefonen.

  • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.
  • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

  Styr telefonsamtal med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

  • Tryck en gång för att svara på eller avsluta ett samtal.
  • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.
  • Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla ned knappen i en sekund.
  • Sluta lyssna via öronsnäckorna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

  Aktivera Siri på din iOS-enhet eller röststyrningsfunktionen på en annan enhet genom att hålla ned mittknappen på RemoteTalk-kabeln tills du hör en ton. Säg sedan kommandot.

 6. Återställa

  1. Håll ned dessa knappar i tio sekunder:
   •    Strömknappen
   •    Volymsänkningsknapp
  2. Släpp knapparna när indikatorlampan blinkar. Öronsnäckorna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.
 7. Uppdatera

  Öronsnäckorna uppdateras automatiskt när de är inställda på en iPhone med iOS 10 eller senare.

 8. Läs mer

  Använda Beats-appen för Android.

Ställa in och använda dina Powerbeats3 Wireless-öronsnäckor

Var detta användbart?

JA NEJ