Om dina Studio- eller Studio Wireless-hörlurar inte laddas som avsett, eller om det uppstår problem med ljudet, provar du med att återställa hörlurarna.

 1.  

  Återställa

  1. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.
  2. Släpp knappen.
  3. Samtliga lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan blinkar en av dem rött.
  4. När lamporna slutar blinka är återställningen klar.
  5. Studio-hörlurarna slås på automatiskt efter att återställningen har slutförts.

  Om problemen kvarstår efter återställningen provar du med en annan strömkälla, en annan kabel eller också felsöker du ljudet i hörlurarna.

  För Studio Wireless söker du efter uppdateringar med Beats Updater.

Reset Your Studios

Var detta användbart?

JA NEJ