Om du har problem med laddning eller strömförsörjning till dina Solo2 Wireless-hörlurar provar du med att återställa dem.

 1.  

  Återställa

  Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna till USB-laddningskabeln.

  1. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.
  2. Släpp knappen.
  3. Samtliga lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan börjar den första lampan att blinka rött – och den här sekvensen upprepas tre gånger.
  4. När lamporna slutar blinka är återställningen klar.

  Om du har återställt hörlurarna men problemet finns kvar söker du efter uppdateringar med Beats Updater eller provar med felsökning för ljud i hörlurar och öronsnäckor.

Reset Solo2 Wireless

Var detta användbart?

JA NEJ