Om du får problem med ljud, Bluetooth eller laddning provar du att återställa Pill-enheten.

 1.  

  Återställa

  1. Pill är PÅ.
  2. Håll knappen b och strömknappen intryckta i tio sekunder.
  3. Lamporna blinkar rött och grönt tre gånger.
 2.  

  Uppdateringar

  Om problemet finns kvar när du har återställt Pill-enheten kontrollerar du om det finns en uppdatering för Pill med hjälp av Beats Updater.

  Obs! Du måste använda kabeln som medföljde Pill-enheten. Andra typer av kablar, däribland den som medföljde äldre versioner av Pill, kan inte användas vid uppdatering.

Reset Your Pill

Var detta användbart?

JA NEJ