Om du har problem med ljudet eller strömtillförseln på högtalaren kan du prova att återställa den.

 1.  

  Återställa och behålla inställningar

  1. Håll strömknappen intryckt i 8 sekunder och släpp sedan. 
  2. Tryck en gång på strömknappen. Lampan på batterimätaren blinkar vitt till rött 3 gånger. 
  3. Enheten är nu återställd. 

  Om du har återställt högtalaren men fortfarande har problem, kan du se efter om det finns någon uppdatering för Beats Pill+ med Beats Updater eller appen Beats Pill+.

 2.  

  Återställa och ta bort inställningar

  Om du vill ta bort alla parkopplade enheter, ta bort det anpassade namnet och återställa Beats Pill+ till fabriksinställningarna, följer du anvisningarna nedan.

  1. Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln. 
  2. Sätt på högtalaren.
  3. Håll knappen b och strömknappen intryckta i 6 sekunder. 
  4. Lampan på batterimätaren blinkar rött 6 gånger. 
  5. Beats Pill+ har återställts till de inställningar den hade när den köptes.
Reset Your Beats Pill+ Speaker

Var detta användbart?

JA NEJ