I DJ-läge kan du styra högtalaren från fler än en telefon eller Bluetooth-källa.

 1.  

  Om du har appen Beats Pill+

  Följ de här anvisningarna om du har installerat appen Beats Pill+ på din kompatibla enhet.

  1. Parkoppla telefonen eller en annan källenhet med Beats Pill+-högtalaren.
  2. Tryck på DJ i appen Beats Pill+
  3. Parkoppla Beats Pill+-högtalaren med den andra källenheten. 
  4. När du spelar musik eller annat ljud på någon av de parkopplade enheterna styr detta uppspelningen på Beats Pill+-högtalaren, och den andra enheten pausas.
 2.  

  Om du inte har appen Beats Pill+

  1. Parkoppla telefonen eller en annan källenhet med Beats Pill+-högtalaren.
  2. Håll ned knappen b i 3 sekunder så att identifieringsläget öppnas. När knappen pulserar går Beats Pill+-högtalaren att identifiera. Nu kan du parkoppla Beats Pill+ med den andra källenheten. 
  3. När du spelar musik eller annat ljud på någon av de parkopplade enheterna styr detta uppspelningen på Beats Pill+-högtalaren, och den andra enheten pausas.

   

   

Use your Beats Pill+ Speaker in DJ mode

Var detta användbart?

JA NEJ