Beats Pill+ kan användas i upp till 12 timmar med tre timmars laddning.

 1. Kontrollera batterinivån

  När du slår på och av Beats Pill+ blinkar lampan på batterimätaren och visar hur mycket ström som är kvar i batteriet. 

  • När Beats Pill+ är påslagen kan du kontrollera batterinivån genom att trycka på strömknappen.
  • När batteriet i Beats Pill+ har mindre än 10 % kvar blinkar batterilampan rött.
 2. Anslut för att ladda

  Anslut Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning-till-USB-kabeln. Lightning-kontakten ansluts till högtalaren* och USB-kontakten till strömaggregatet eller någon annan strömkälla.

  • Lampan på batterimätaren blinkar medan Beats Pill+ laddas.
  • När batteriet är färdigladdat lyser alla fem lampor i 30 sekunder och släcks sedan.

  * Lightning-porten på Beats Pill+ används för att ladda Beats Pill+. USB-porten används för att ladda andra enheter.

Charge your Beats Pill+ Speaker

Var detta användbart?

JA NEJ