Använda Beats Pill+ i läget Förstärk eller Stereo

 1.  

  I läget Förstärk spelar båda Beats Pill+-högtalarna upp samma stereomusik. I läget Stereo spelar en Beats Pill+-högtalare upp vänster ljudkanal och den andra höger ljudkanal. Börja med att installera appen Beats Pill+ på en kompatibel enhet.

 2.  

  Läget Förstärk med en iPhone, iPad eller Android-enhet

  Öppna appen Beats Pill+ och följ de här anvisningarna.

  1. Kontrollera att en Beats Pill+-högtalare är påslagen och ansluten.
  2. Kontrollera att den andra Beats Pill+-högtalaren är påslagen och identifierbar.
  3. Tryck på Amplify (förstärk).
  4. Skapa gruppen Amplify (förstärk) genom att trycka på namnet på den andra högtalaren.
  5. När du trycker på uppspelningsknappen på enheten spelas samma musik upp på båda högtalarna.
 3.  

  Stereo-läge med en iPhone, iPad-eller Android-enhet

  Öppna appen Beats Pill+ och följ de här anvisningarna.

  1. Kontrollera att Beats Pill+-högtalaren är påslagen och ansluten. 
  2. Kontrollera att den andra Beats Pill+-högtalaren är påslagen och identifierbar.
  3. Tryck på Stereo.
  4. Skapa gruppen Stereo genom att trycka på namnet på den andra högtalaren.
  5. Gör så här om du vill växla ljudkanal från en högtalare till en annan:
   • Gå till avsnittet My Beats (mina Beats-högtalare) i appen Beats Pill+ och kontrollera att Stereo-paret är i fokus.
   • Tryck på Switch (växla). Den Beats Pill+-högtalare som spelade upp höger ljudkanal spelar nu upp vänster kanal. Tryck igen för att växla tillbaka.
Use Beats PIll+ in amplify mode or stereo mode

Var detta användbart?

JA NEJ