Om produkten har ett serienummer behöver du uppge det när du kontaktar supporten. Så här hittar du serienumret på din produkt. Det kan också vara tryckt nära streckkoden på Beats-förpackningen. Serienumret kan bli lättare att se om du ändrar belysningen eller använder ett förstoringsglas. Du kan också ta en bild av numret med din mobiltelefon och sedan zooma in.

 1.  

  Högtalare

  Pill+

  Vik tillbaka gummiremsan på baksidan av högtalaren och titta ovanför USB-porten.

 2.  

  Pill XL

  Vik tillbaka gummifliken som täcker portarna på högtalarens baksida. Serienumret är tryckt på insidan av fliken. Det inleds med RAVE, åtföljt av flera bokstäver och siffror.

 3.  

  Pill

  Titta på gummiremsan på högtalarens undersida.

 4.  

  Hörlurar

  Dra ut bygeln och titta på skjutreglaget ovanför den högra hörsnäckan.

 5.  

  Öronsnäckor

  Titta på kabeln bredvid den högra hörsnäckan.

Find Your Serial Number

Var detta användbart?

JA NEJ