Det är enkelt att använda Executives-hörlurar – det räcker med att flytta ett reglage och trycka på en knapp.

 1.  

  Av och på igen

 2.  

  ANC och ljud

  1. Sätt in kabelns raka ände i öronkåpan.
  2. Sätt in kabelns L-formade ände i enheten.
  3. Slå på hörlurarna.

  Statuslampan lyser grönt om strömmen räcker, och rött när du måste byta batterier.

 3.  

  Ljud av

  • Du stänger av ljud och brusreducering genom att hålla knappen b på den högra öronkåpan intryckt.
  • Släpp när du vill återuppta ljudet och/eller brusreduceringen.

  Obs! Det går inte att stänga av ANC medan du fortsätter att spela upp ljud. Om du vill stänga av ANC måste du vara i läget för enbart ANC eller också måste du stänga av både ljud och ANC.

Executive Functions

Var detta användbart?

JA NEJ