Beats-högtalare är konstruerade för att ge ett rikt och kraftfullt ljud i litet format. Om du tar hand om dem kommer både du och dina vänner att ha glädje av dem länge.

 1.  

  Fräscha och rena

  • Se till att dina Beats-hörlurar är blanka och utan fingeravtryck – torka alltid bort damm och fettavlagringar med den torra rengöringstrasan.
  • Se till att ingen vätska kan komma in i grillen eller högtalarområdet. Om du spiller vätska på enheten torkar du av den så fort som möjligt och rengör alla ytor med rengöringstrasan.
 2.  

  Ta det försiktigt

  • Akta så att du inte kliver på eller klämmer kablarna. Det gäller särskilt kontakter och ingångar.
  • Om du vill koppla från högtalaren helt kopplar du bort nätadaptern från enheten och vägguttaget.
  • Använd bara högtalarna med de spänningsnivåer för växelström som anges på baksidan. Andra spänningsnivåer kan orsaka skador som inte kan repareras och göra att produktgarantin inte gäller.
  • Försök aldrig reparera, modifiera eller ta isär högtalarna – de innehåller inga delar som användaren själv kan utföra service på. Kontakta istället kundsupporten.
 3.  

  Behandla dem väl

  • Utsätt dem inte för fukt, regn eller direkt solljus under längre perioder.
  • Blockera inte ventilationsöppningarna.
  • Koppla från högtalarna under åskväder eller om du planerar att inte använda dem under en längre tid.
  • Använd bara tillbehör som specificerats av tillverkaren.
Clean and Store Speakers

Var detta användbart?

JA NEJ