Ändra inställningarna för dina Powerbeats Pro

Så här byter du namn på dina Powerbeats Pro, ställer in din mikrofon på höger eller vänster, eller stänger av automatisk uppspelning.

 1.  

  Namnge dina Powerbeats Pro

  1. Gå till Inställningar > Bluetooth på din iOS-enhet. 
  2. Tryck på den blå informationssymbolen bredvid dina Powerbeats Pro i listan över enheter.
  3. Tryck på Namn.
  4. Redigera namnet på enheten.
 2.  

  Ställa in mikrofonen till vänster, höger eller automatiskt

  Båda Powerbeats Pro-hörsnäckorna har en mikrofon så att du kan ringa och använda Siri. Som standard är Mikrofon inställt på Automatiskt så att båda dina hörsnäckor kan fungera som mikrofon. Om du bara använder den ena hörsnäckan, är det den som fungerar som mikrofon.

  Det går även att ställa in Mikrofon på Alltid vänster eller Alltid höger. Det ställer in mikrofonen på vänster respektive höger hörsnäcka. Det är denna hörsnäcka som fungerar som mikrofon, även om du tar ut den ur örat eller lägger den i fodralet. Så här ändrar du mikrofoninställningarna:

  1. Gå till Inställningar > Bluetooth på din iOS-enhet. 
  2. Tryck på den blå informationssymbolen bredvid dina Powerbeats Pro i listan över enheter.
  3. Tryck på Mikrofon.
  4. Tryck på det mikrofonalternativ som du vill ha.
 3.  

  Slå på eller stänga av automatisk uppspelning

  Som standard känner dina Powerbeats Pro av när de sitter i öronen och tar emot ljud från din enhet. Powerbeats Pro pausar och återupptar uppspelningen när du tar ut en av hörsnäckorna eller stoppar uppspelningen utan att återuppta den om du tar ut båda. När automatisk uppspelning är aktiverat och hörsnäckorna inte används, spelas ljudet upp på enhetens högtalare.

  Om du stänger av automatisk uppspelning spelas allt ljud upp på dina Powerbeats Pro antingen du har på dig dem eller inte.

  Så här slår du på och stänger av automatisk uppspelning:

  1. Gå till Inställningar > Bluetooth på din iOS-enhet. 
  2. Tryck på den blå informationssymbolen bredvid dina Powerbeats Pro i listan över enheter.
  3. Tryck på reglaget bredvid Automatisk öronavkänning.
Ändra inställningarna för dina Powerbeats Pro

Var detta användbart?

JA NEJ