1.  

  Bluetooth fungerar genom radioöverföring på korta avstånd, så det är inte så ovanligt att ljudet kan bli lite sämre då och då. Så här åtgärdar du det:

  Testa eller förbättra ljudkvaliteten

  • Placera de båda enheterna på högst 9 meters avstånd från varandra.
  • Flytta båda enheterna så att de inte är i närheten av andra Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa routrar och annan elektronik.
  • Kontrollera att Beats och Bluetooth-enheten är laddade och påslagna.
  • Öka volymen på Beats och den parkopplade Bluetooth-enheten.
  • Gå till ljudinställningarna på enheten och välj Beats som inmatnings-/utmatningsenhet (Mac) eller som uppspelnings-/inspelningsenhet (PC).

  Du kan också prova att göra om parkopplingen mellan Beats och Bluetooth-enheten.

Bluetooth Troubleshooting

Var detta användbart?

JA NEJ