Grundläggande om Bluetooth – Studio Wireless

 1. Parkoppling

  1. Slå PÅ hörlurarna.
   • Kontrollera att det inte finns någon ljudkabel inkopplad i hörlurarna.
  2. Bluetooth-lampan på den vänstra kåpan blinkar, vilket indikerar att hörlurarna är i parkopplingsläge.
  3. Anslut till hörlurarna med telefonen eller musikspelaren.
  4. Bluetooth-lampan blinkar fyra gånger för att bekräfta att anslutningen är upprättad och att den är aktiv.

  Du kan aktivera parkopplingsläget manuellt genom att hålla knappen b intryckt i två sekunder.

 2. Koppla från och återansluta

  • Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla ned knappen b.
  • Om du vill återansluta till den Bluetooth-enhet som du senast var parkopplad med, trycker du på knappen b och släpper den.
 3. ANC-läge

  Du aktiverar ANC-läget genom att hålla ned strömbrytaren och knappen b i en sekund.

 4. Musikreglage

  • Tryck på knappen b och släpp den när du vill spela upp eller pausa musiken.

  Spola framåt

  • Tryck två gånger på knappen b om du vill hoppa till nästa spår.
  • Tryck två gånger på knappen b och håll ned vid andra tryckningen om du vill snabbspola framåt.

  Spola bakåt

  • Tryck tre gånger på knappen b om du vill spela upp det föregående spåret.
  • Tryck tre gånger på knappen b och håll ned vid tredje tryckningen om du vill snabbspola bakåt.
 5. Ta emot samtal

  • Svara eller avsluta ett samtal – tryck en gång på knappen.
  • Medan ett samtal pågår kan du trycka snabbt två gånger om du vill ta samtalet via telefonen istället för hörlurarna.
  • Om du vill avvisa ett inkommande samtal håller du knappen b intryckt i två sekunder.

  Skype

  Om du använder Skype ser du till att du har den senaste versionen. Därefter parkopplar du hörlurarna med datorn.

 6. Bluetooth-statusindikatorer

  LED Status
  Snabbt pulserande Söker efter Bluetooth-anslutning
  På (fast sken) Ansluten
Bluetooth Basics—Studio Wireless

Var detta användbart?

JA NEJ