Grundläggande om Bluetooth – Solo2 Wireless

Det är enkelt att ansluta en trådlös enhet till Solo2 Wireless-hörlurarna och det räcker med en knapptryckning.

 1.  

  Parkoppling

  1. Om du använde ljudkabeln drar du ur den.
  2. Slå PÅ hörlurarna. 
  3. Hörlurarna går automatiskt över i parkopplingsläge när de slås på.
  4. Bluetooth-lampan pulserar med vitt sken.
  5. Anslut hörlurarna genom att välja Solo Wireless på enheten.
  6. Om du har bytt namn på Beats med Beats Updater visas det namnet i listan.

  Hörlurarna ansluter alltid automatiskt till den senaste enheten som de var parkopplade med.

 2.  

  Koppla från och återansluta

  Om du vill koppla från enheten som du är parkopplad med eller aktivera parkopplingsläget, håller du knappen b intryckt i två sekunder. När Bluetooth-lampan blinkar med vitt sken kan du parkoppla.

Bluetooth Basics—Solo2 Wireless

Var detta användbart?

JA NEJ