Utnyttja möjligheterna i din Pill med följande tips för Bluetooth-anslutning:

 1.  

  Parkoppling

  1. Slå på högtalaren.
  2. Den tända knappen b blinkar för att indikera att parkopplingsläget är aktivt.
  3. Aktivera din Bluetooth-enhet och sök efter Pill.
  4. Välj Beats Pill från listan över funna enheter.
 2.  

  Koppla från och återansluta

  Håll ned knappen b i tre sekunder om du vill avbryta Bluetooth-sessionen eller återansluta. 

  Obs! Det går bara att koppla från när du inte har ett pågående samtal.

 3.  

  Ta emot samtal

  • Svara eller avsluta ett samtal – tryck en gång på knappen.
  • Överföra samtal mellan telefonen och högtalaren – tryck snabbt två gånger.

  Samtal väntar

  • Parkera ett samtal och besvara ett inkommande samtal med en enda knapptryckning.
  • Gå tillbaka med en enda tryckning.
  • Avvisa samtal, eller lägg på och ta inkommande samtal genom att hålla knappen intryckt i två sekunder.
 4.  

  Flera parkopplingar

  Pill kan komma ihåg upp till åtta enheter, men det går bara att parkoppla den till ett tillbehör i taget. 

  Om du vill ansluta till en enhet som du tidigare har parkopplat med avslutar du den aktiva sessionen och ställer in din Bluetooth-enhet så att högtalaren upptäcks.

 5.  

  Bluetooth-indikatorer

  AV PÅ ansluten PÅ ej ansluten Parkoppling NFC-touch
  AV Lyser VITT AV Pulserar VITT Två blinkningar
Bluetooth Basics—Pill

Var detta användbart?

JA NEJ