Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning för dina högtalare kan du behöva återställa dem.

 1. Återställa och behålla inställningar – Beats Pill+

  1. Håll strömknappen intryckt i åtta sekunder och släpp sedan. 
  2. Tryck en gång på strömknappen. Lampan på batterimätaren blinkar vitt till rött tre gånger. Enheten är nu återställd.
  Håll strömknappen intryckt i åtta sekunder och släpp sedan. Tryck sedan en gång på den.
 2. Återställa och ta bort inställningar – Beats Pill+

  Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort alla parkopplade enheter, ta bort det anpassade namnet och återställa Beats Pill+ till fabriksinställningarna.

  1. Anslut din Beats Pill+ till en strömkälla med Lightning till usb-kabeln.
  2. Sätt på högtalaren.
  3. Håll knappen b och strömknappen intryckta i sex sekunder
  4. Lampan på batterimätaren blinkar rött sex gånger. Beats Pill+ har nu återställts till de inställningar den hade när du köpte den.
  Håll knappen b och strömknappen intryckta i sex sekunder.
 3. Återställa Beats Pill

  1. Starta din Pill.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder.
  3. LED-lampan vid strömknappen blinkar rött och grönt tre gånger.
  Håll knappen b och strömknappen intryckta i sex sekunder.
 4. Återställa Beats Pill 2.0

  1. Starta din Pill 2.0.
  2. Håll knappen b intryckt tillsammans med strömknappen i tio sekunder.
  3. LED-lamporna blinkar rött och grönt tre gånger.
 5. Annat som du kan prova

  Har du fortfarande problem med högtalaren? Prova med detta först:

Återställa Beats-högtalaren

Var detta användbart?

JA NEJ