Återställa on-ear- eller over-ear-hörlurar från Beats

Om du har problem med ljud, Bluetooth eller laddning av hörlurarna kan du testa att återställa dem.

 1.  
 2.  

  Återställa Solo Pro

  1. Håll lägesknappen och volymsänkningsknappen intryckta i tio sekunder.
  2. Släpp knapparna när LED-lampan blinkar rött.

  Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

  Håll lägesknappen och volymsänkningsknappen intryckta i tio sekunder
 3.  

  Återställa Studio3 Wireless

  1. Håll strömknappen och volymsänkningsknappen intryckta i tio sekunder. 
  2. Släpp knapparna när batterimätaren blinkar.

  Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

  Tryck på strömknappen och volymsänkningsknappen
 4.  

  Återställa Studio eller Studio Wireless

  1. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.
  2. Släpp strömknappen.
  3. Alla LED-lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan blinkar en LED-lampa rött. Denna sekvens sker tre gånger. När lamporna slutar blinka återställs hörlurarna.

  Studio-hörlurarna slås på automatiskt efter att återställningen har slutförts.

  Tryck ned strömknappen i tio sekunder.
 5.  

  Återställa Solo3 Wireless

  1. Håll volymsänkningsknappen och strömknappen intryckta i tio sekunder.
  2. Släpp knapparna när batterimätaren blinkar. 

  Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

  Tryck på strömknappen och volymsänkningsknappen.
 6.  

  Återställa Solo2 Wireless

  1. Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna till USB-laddningskabeln.
  2. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.
  3. Släpp strömknappen.
  4. Alla LED-lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan blinkar en LED-lampa rött. Denna sekvens sker tre gånger. När lamporna slutar blinka återställs hörlurarna. 
  Tryck ned strömknappen i tio sekunder.
 7.  

  Återställa Solo Wireless

  1. Stäng av ditt headset.
  2. Håll in multifunktions- och volymsänkningsknapparna i åtta sekunder.
  3. De röda och blå indikatorerna växlar tre gånger.
  Låt headsetet vara avstängt och tryck på multifunktions- och volymsänkningsknapparna.
 8.  

  Annat som du kan prova

  Har du fortfarande problem med hörlurarna? Prova med detta först:

Återställa on-ear- eller over-ear-hörlurar från Beats

Var detta användbart?

JA NEJ